Egenkapitalkrav og finansiell risiko i husholdningenes boliginvesteringer

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse;16(1)

Publisher

Fagbokforlaget

Document type

Abstract

Kombinasjonen av en lav boliglånsrente og en høy boligprisvekst gir meravkastning for lånefinansierte boliginvesteringer. For husholdninger som lånefinansierer boliginvesteringer, er formuesgevinsten fra boligkapital dermed en kombinasjon av en pris- og en belåningsgevinst. Belåningsgevinsten er positivt relatert til investeringens belåningsgrad. En positiv meravkastning gir husholdninger med kortsiktig planleggingshorisont insentiv til å øke belåningen på sine boliginvesteringer. Den økte belåningsgevinsten som følger av en høyere belåningsgrad, går imidlertid sammen med økt risiko. Restriksjoner på belåningsgrad og krav om egenkapital ved boligkjøp kan slik være tiltak egnet for å dempe husholdningenes finansielle risiko

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1697