Efter eget skön: om beslutsfattande i professionellt arbete

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

Socialvetenskaplig tidskrift;18 (4)

Publisher

Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA)

Document type

Abstract

Denne artikel skiljer mellan en strukturell och en epistemisk förståelse av skön (discretion): å ena sidan skön som ett handlingsutrymme, å andra sidan skön som resonerande om vad som bör göras under betingelser av obestämdhet. Artikeln analyserar skön i epistemisk mening och identifierar några av dess problematiska aspekter.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1166