Effektiv og trygg fødselsinduksjon: En retrospektiv kohortstudie av førstegangsfødende indusert med Misoprostol® eller Misodel® på Kvinneklinikken Ullevål sykehus, OUS, i 2017

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MAJO;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Hensikt: Studiens hensikt er å undersøke eventuelle forskjeller i tidsutfall og keisersnittfrekvens ved induksjon med Misoprostol®og Misodel®. Problemstilling: Er det forskjell i tid til aktiv fødsel, tid til forløsning og keisersnittfrekvens hos kvinner indusert med Misoprostol® og Misodel®? Metode: Retrospektiv kohortstudie, kvalitetsprosjekt. N=334, 167 kvinner indusert med Misoprostol® og 167 kvinner indusert med Misodel®. Resultat: Studien viser at det er en signifikant forskjell i tid fra induksjon til forløsning mellom Misoprostol®og Misodel®. Gjennomsnittsdifferansen var 3 timer og 33 minutter kortere med Miosdel® justert for Bishop´s score og førinduksjon med ballongkateter. Studien viser ingen signifikante forskjeller i tid fra induksjon til aktiv fødsel eller frekvensen av keisersnitt mellom Misoprostol®og Misodel®. Konklusjon: Ut fra tidsutfall virker MVI til å være en mer effektiv induksjonsmetode enn MVT. I henhold til trygghet var det ingen forskjeller i keisersnittfrekvens mellom MVT og MVI.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6707