Effekter av systematisk opplæring i samtalepreget veiledning målt med en multippel basislinjedesign

Author(s)

Publication date

2010

Series/Report no

Norsk tidsskrift for atferdsanalyse

Publisher

Norsk atferdsanalytisk forening

Document type

Abstract

Det finnes få empiriske studier av om opplæring i samtalepreget veiledning har effekt i form av økte veiledningsferdigheter. På tross av manglende systematisk empiri, er opplæring i veiledning svært utbredt. I vår studie har vi operasjonalisert grunnleggende veiledningsferdigheter og utviklet et måleinstrument2 med totalt 11 variabler. Fem deltakere har gjennomgått et opplæringsprogram basert på basislinjemålinger, og effektene er målt med samme måleinstrumentet i en multippel basislinjedesign inkludert en oppfølgingsfase. Vi presenterer måleinstrumentet, treningsprosedyren og resultatene. Vi påpeker fremtidige studiers forbedringspotensial

Keywords

Version

I HiAk Brage finner du siste tekst-versjon (postprint) av artikkelen. Forlagets pdf-versjon finner du på tidsskriftets hjemmeside: http://www.atferd.no/nta/

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/810