Effekten av skipsulykker - En event-studie

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Denne utredningen ser på reaksjonen til aksjemarkedet i forbindelse med skipsulykker i tidsperioden 1.1.2000-1.5.2016. Det testes om en ulykke gir noen form for anormale avkastninger, ved å bruke event-studie-metodikken. Resultatene gir ingen indikasjoner på at det er en sammenheng mellom skipsulykker og eierselskapenes verdi. Samtidig fremkommer det en statistisk sammenheng dagen etter ulykken, som kan indikere på at det er en form for umiddelbar reaksjon, som deretter utjevnes. Ved å kategorisere datautvalget inn i type skip og type ulykke, vises det en statistisk signifikant sammenheng mellom ulykker der årsaken er brann/eksplosjon og kollisjon. Resultatene brukes til å diskutere forsikring i shippingindustrien, og dens risikoreduserende funksjon. At resultatene ikke viser noen sammenheng kan tyde på at selskapene er godt forsikret.
This paper examines the stock market reaction connected to accidents in the industry of shipping in the timespan between 1.1.2000-1.5.2016. This paper test to see whether an accident show any abnormal return, by using the methodology based on an event-study. The results give no indication of any relation between a shipping accident and the value of the ownership company. At the same time there is a statistical significant result the day after an accident has occurred, that may indicate that there is some immediate reaction that later disappears. By categorizing the data in two groups: such as type of ship and type of accident, there is statistic significance between accidents where the cause is fire/explosion and collision. The results are used to discuss insurance within the industry of shipping, and its risk-reducing effect. Since the results show no relation this might suggest that the companies are well insured.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3448