"Du er på om 10 sekunder" - En podkastepisode om hvordan få til den gode direkterapporteringen

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i journalistikk

Abstract

Denne refleksjons- og metoderapporten er knyttet til podkastepisoden "Du er på om 10 sekunder". Episoden er igjen tilknyttet lærebokprosjektet "Lærebok på øret". Produksjonen er et journalistisk arbeid med et pedagogisk formål, der målet er at studentene skal få en forståelse av hvordan de selv kan mestre en direkterapportering. Metoderapporten utgjør sammen med podkastepisoden en praktisk mastergrad i journalistikk. I den teoretiske delen av masteroppgaven går jeg dypere ned i direkterapporteringens særegenheter, samt fordeler og ulemper. Oppgaven beskriver også journalistisk arbeidsmetode. Til slutt forøker oppgaven å samle funnene i en guide - direkterapporteringens ABC. Det finnes noe litteratur om direkterapportering. Eide og Nyre (2004) snakker om direktekvaliteter. Vittus (2001) om de ulike aspekter ved sjangeren. Handgaard (2008) om direkteintervjuet og hvordan nerven gjør både journalist og intervjuobjekt skjerpet. Scanell (2014) om det spontane og muntlige i sjangeren og Hudson og Rowlands (2012) beskriver hvor viktig kunnskap om direkterapportering er for dagens journalistikk. Ingen av disse bøkene tar likevel hensyn til hvordan direkterapportering kan og bør foregå. Noe denne masterproduksjonen forsøker å gi svar på.
This method report is about my podcast ”Du er på om 10 sekunder”, and it is a part of the learning project called ”Lærebok på øret”. The production is a journalistic work with an educational purpose – where the goal is to give the students a grasp of how they can become proficient in live reporting. Together, the method report and the podcast create a practical masters degree in journalism. The theoretical part of my assignment consists of a deeper dive into the distinctiveness, advantages and disadvantages of live reporting. I also describes the work methods of journalism. The findings are eventually gathered in the guide called ”direkterapporteringens ABC” (The ABC of live reporting). There are some literature on live reporting. Eide og Nyre (2004) writes about live qualities. Vittus (2001) writes about different aspects of this genre. Handgaard (2008) talks about the live interview itself and how the nerve gives both the journalist and the interviewee a more focused attitude. Scanell (2014) tells us about the spontanity and verbality of the genre, and Hudson and Rowlands (2012) describes how important the knowledge of live reporting is for todays journalism. However, none of these authors describes how a live reporting should or should not be done. This is what this masters degree is trying to answer.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/4653