Drift av ventilasjonsanlegg under brann i multiromsbygg

Author(s)

Publication date

2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i energi og miljø i bygg

Abstract

Denne rapporten dreier seg om drift av ventilasjonsanlegg under brann i multiromsbygg. Temaet har vært gjenstand for diskusjon med jevne mellomrom siden 80-tallet, og har den siste tiden dukket opp på nytt. Hovedårsaken til debatten som nå pågår er en publikasjon, "Veileder for brannsikker ventilering", som anbefaler en del tiltak utover det som har vært bransjestandard for sikring av ventilasjonsanlegg frem til i dag. I forbindelse med debatten var det interessant å se nærmere på kravene i teknisk forskrift, og om det ligger til grunn ny informasjon som tilsier at disse ikke er gode nok. Dagens forskrift sier at vesentlig røykspredning skal forhindres i tekniske installasjoner, uten å kvantifisere hva som menes med vesentlig. For å finne svar på nevnte problem er en rekke undersøkelses- og granskningsrapporter fra tidligere branner gjennomgått, samt intervjuer med personell som sitter på praktisk erfaring fra branner. Sammen med Oslo Brannog Redningsetat er det også gjennomført en evaluering av en hendelse som skjedde under arbeidet med oppgaven. Et forhold som det har vist seg å være noe forvirring rundt når man snakker med folk utenfor ventilasjonsbransjen er forskjellen på kjøkkenavtrekk og anlegg for komfortventilasjon. Disse to systemene behandles separat i et bygg. Komfortventilasjonsanlegg i et bygg skal sørge for et godt inneklima. Kjøkkenavtrekk installeres som et eget anlegg for å fjerne de forurensninger som oppstår i forbindelse med matlaging. En avtrekkskanal fra kjøkken vil ofte være full av meget brennbart materiell, og utgjør en stor fare for brannspredning i en bygning. Dette finnes det flere eksempler på, hvor blant annet brannen i Midtbyen i Trondheim i 2002 er godt kjent. Veiledninger fra myndighetene har lenge påpekt spesifikt at avtrekk fra kjøkken må brannsikres. Når det gjelder ventilasjonsanlegget som installeres for komfort har det ikke kommet frem ny informasjon i det siste som tilsier at brann- og røykspredning utgjør noe større risiko i dag enn tidligere. Tvert i mot tilsier økt installasjon av slukkeanlegg i nye bygg at problemet er mindre nå enn det har vært. På bakgrunn av den informasjon og de undersøkelser som er gjort i denne rapporten, ser brann- og røykspredning i ventilasjonsanlegg ut til å være et begrenset problem. En løsning i nærheten av det som er beskrevet i veiledning til Byggeforskrift 87 virker fortsatt som en fornuftig strategi for drift av ventilasjonsanlegget under brann. Dette går ut på å la anlegget være i drift.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2294