Dokumentasjon av egen arbeidsprosess.

Author(s)

Publication date

2019

Series/Report no

MAYP;2019

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Tema for denne masteroppgaven er hvordan utvikles og synliggjøres elevers og lærlingers helhetlige kompetanse gjennom systematisk dokumentasjon av egen arbeidsprosess i blomsterdekoratørfaget. Det er et pedagogisk aksjonsforskingsprosjekt, det er gjennomført 4 aksjoner og en analyse av elevers og lærlingers dokumentasjoner av egen arbeidsprosess. Det er utviklet kunnskap om hvordan en kan legge til rette undervisningen når elevene arbeider med dokumentasjon av egen arbeidsprosess, hvor det sosiokulturelle læringsperspektivet har vært gjeldene. Resultatene som utpeker seg er at informantene mener at dokumentasjon er et godt verktøy for å kunne se tilbake på egen utvikling, de mener at de lærer begreper og faguttrykk ved å kunne skrive dem og knytte dem sammen med det de har gjort i praksis. Analysene viser at det er en tydelig utvikling av helhetlig kompetanse, fra første innlevering til siste innlevering av dokumentasjon. Funn viser også at det er kompetanse som det er vanskelig å verbalisere. Det er kompetanse som handler om følelser, om skjønn, som også kalles den tause kunnskapen. Men også kompetanse som er veldig aktuelt i dagens arbeidsliv er vanskelig å måle i en skriftlig dokumentasjon, som for eksempel, evne til samarbeid, effektivitet, logistikk og om en er løsningsorientert. Det kommer også frem at det særegne med blomsterdekoratørfaget kommer tydelig frem når dokumentasjonen er visuell, estetisk og pen å se på. Det som elevene lærer om komposisjon og harmonisk helhet overføres til dokumentasjonene. Dette synliggjør faget vårt og det praktiske arbeidet i dokumentasjonen, og bidrar til lettere å sette ord på begreper, faguttrykk og teori som elevene har gjort i praksis.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7542