Does Mandatory Gender Diversity on Boards of Directors Affect Firms? Empirical evidence from Norwegian PLCs

Author(s)

Publication date

2014

Publisher

Oslo and Akershus University College

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Denne oppgaven undersøker effektene av økt kvinneandel i norske styrer på selskapets lønnsomhet, selskapets risiko, og avlønning til de ansatte. Hovedfokuset i oppgaven er på forskjellige perioder i lovgivningsprosessen som krever en viss representasjon av hvert kjønn. Funnene i eksisterende litteratur er motstridene om hvordan kvinner i styre påvirker selskapet. Hvis kvinner besitter egenskaper som komplementerer eksisterende styrer, vil de ha en positive påvirkning, men den effekten vil forsvinne hvis de nyansatte kvinnene mangler de nødvendige erfaringene og kvalifikasjonene som assosieres med styremedlemmer. Fra et lønnsomhetsperspektiv, fant denne oppgaven ingen klar sammenheng mellom kvinneandel og finansiell avkastning. Fra et forretningsperspektiv, viser denne oppgaven at en økning i kvinneandelen reduserer finansiell risiko og øker andelen selskapet lønner sine ansatte. Dette kan være forbundet med at kvinner er mer opptatt av sine omgivelser, fremfor å fokusere på kortsiktige virkninger.
This dissertation investigates the impact gender diversity has on firm performance, financial risk, and employee compensation over different stages in developing the Gender Balance Law. Findings in existing literature are contradicting on contributions derived from an increasing share of female directors. Women bring additional value if they possess qualities attributable for the boards, however mandating a minimum representation of each gender may be harmful if female directors lack the necessary experience and qualifications to fulfill these roles. From a firm performance perspective, this dissertation finds no clear relationship between an increased diversity and the corresponding returns. From a business perspective, I find evidence that an increased share of female directors reduce financial risk and increase the portion of employee compensation. This may related to women being more aware of their surroundings, rather than focus on short-term effects.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2291