Digital kompetanse i yrkesfagene: i hvilken grad gir bruk av digitale verktøy i undervisningen yrkesrettet kompetanse?

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

MAYP;2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Oppgaven handler om digital kompetanse i yrkesfagene, og i hvilken grad opplæringen gir yrkesrettet digital kompetanse. Oppgaven viser resultatene fra en undersøkelse hvor resultatet av undervisning i digitale verktøy i 12 yrkesfaglige klasser er vurdert opp mot den digitale praksis i arbeidslivet.Resultatet av undersøkelsen er at kompetansen elevene fikk i bruk av digitale verktøy ikke er yrkesrettet, men at dette ikke var noe stort problem siden slik kompetanse ikke var forventet. Erfaring i generell bruk av PC ga elevene yrkesrettet digital kompetanse, og forbereder elever til livslang læring. Det er ingen vesentlige forskjeller mellom de forskjellige yrkene jeg har undersøkt

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1659