Dewey square : lærerarbeid, yrkesrepertoar og didaktisk gehør

Author(s)

Publication date

2010

Series/Report no

Praktisk kunnskap : dannelse og utdannelse;

Publisher

Senter for praktisk kunnskap, Høgskolen i Bodø

Document type

Abstract

Har en sjanse til å følge undervisningen til erfarne lærere, kan en ofte sitte igjen med inntrykket av at de er drevne i fagligdidaktisk improvisasjon. Dette bidraget er et forsøk på å finne igjen improvisasjonstema i forskning om lærerarbeid, klasserom, didaktikk dyktige praktikere. Eksemplene fra jazzimprovisasjon gir blant annet grunn til didaktisk oppmerksomhet rundt lærerkompetanse og læreres forberedelse til skoleoppgavene. For lærere som for musikere er forberedelse både planlegging og utvikling av gehør og repertoar.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1142