Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Tittelen på oppgaven er et sitat hentet fra Ibsens Brand, og kjennetegner holdningene og verdiene i dette prosjektet. Det er viktig for meg å ta andre på alvor og være åpen og gjestfri. Som prosjektleder må jeg derfor ta både andre, meg selv og min pedagogikk på alvor ved å være som jeg er, fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Og samtidig oppfordre og være åpen for at andre også er det. Jeg har planlagt, gjennomført og vurdert et aksjonsforskningsprosjekt med fokus på forbedring av egen praksis som yrkespedagog og aksjonsforsker. Jeg har gjort det i et samarbeid med kollegaene mine som også har forbedret sin praksis som frisørlærere på en privat frisørskole. Vi har i hovedsak hatt fokus på veiledning og demokrati, og sammen utviklet et veiledningskurs for frisørlærere. Problemstillingen vi har jobbet ut fra er; Hvordan kan jeg forbedre min praksis knyttet til veiledning og samtidig legge til rette for at mine kollegaer forbedrer sin praksis? Forskningsdesignen har i stor grad vært inspirert av Jack Whitehead og Jean McNiff. I tillegg har jeg belyst og beriket prosjektet med teorier og utsagn fra blant andre Grendstad, Aadland, Dewey, Gadamer, Tveiten, Mathisen og Høigaard

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_13718
  • http://hdl.handle.net/10642/785