”Det fineste je vet er å lesa” : om litterær smak og holdninger til skjønnlitteratur hos ti kvinnelige lesere i Åmot

Author(s)

Publication date

2009

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Denne oppgaven dreier seg først og fremst om leserne av skjønnlitteratur. Jeg har intervjuet ti kvinnelige lånere i alderen 25-81 år ved et lite folkebibliotek i Hedmark. Jeg har prøvd å finne ut hvilken litterær smak informantene har og hva lesningen betyr for dem. Jeg har også sett på hva ulikheter i alder, bakgrunn og utdanning har å si for lesningen og hvilke holdninger til lesning som viser seg. Lesning har stor betydning i informantenes liv og fyller mange funksjoner. De fleste har lest mye helt fra de var barn. Det er uvanlig stor bredde i lesningen hos flere av informantene. Middelsmaken dominerer, men det er en brei middelsmak med stor variasjon. Det er en trend til at de eldste informantene leser mest variert, mens de yngste har en mer folkelig smak. Aller helst vil informantene lese romaner, gjerne flerbindsverk, og flertallet vil ha lett tilgjengelige romaner med realistisk handling og en tydelig slutt. Dikt og noveller er ikke særlig populært, heller ikke kjærlighetsromaner, selv om mer enn halvparten av informantene leser serielitteratur.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/325