Det fenomenologiske blikket - et materialistisk perspektiv