Designkompetanse i et gjennomgående utdanningsløp

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

Techne series : Research in sloyd education and crafts science. A;19(1)

Publisher

Nordiskt Forum för Forskning och Utvecklingsarbete inom Utbildning i Slöjd (NordFo)

Document type

Abstract

Designere, beslutningstakere, investorer, brukere og konsumenter har ulike roller i en designprosess. Alle vil på et tidspunkt ta valg som får konsekvenser for en bærekraftig framtid, om det er gjennom byutvikling, kjøp og kast, produktutvikling eller markedsføring. Utdanning innen design i det 13-årige skoleløpet er derfor både et grunnlag for rekruttering til designprofesjonene og en allmenndannelse for å bli reflekterte konsumenter og brukere. Vi spør: Hvilke utfordringer står skoleverket overfor dersom målet er å fremme grunnleggende designkompetanse på de ulike utdanningsnivåene? Med søkelys på den gjennomgående designutdanningen i det 13-årige skoleløpet og overgangen til ulike profesjonsutdanninger vil vi problematisere utfordringer knyttet til overganger og kontinuitet mellom skoleslag og utdanningsnivå.

Keywords

Version

This article is licensed under a CC-BY-license.

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1469