Designervesker som sosiale verktøy - Hvilken rolle spiller designervesker for unge jenters sosiale status, og hvordan brukes disse som verktøy når det kommer til sosial posisjonering?

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i sosialfag

Abstract

This study examines how teenage girls use designer bags as tool for social positioning. The purpose is to learn more about how the girls uses the bags as social tools for positioning within the group. The paper uses qualitative methodology to examine the issue. Theories by Pierre Bourdieu and Zygmunt Bauman are used as analytical tools.
Tema for dette masterprosjektet er den økende trenden med dyre designervesker blant unge jenter, som har blitt en realitet de siste 4-5 årene. Dette er et forholdsvis nytt fenomen og det har ikke har gått upåaktet hen i media. Det har vært publisert flere artikler og debattinnlegg om temaet, som tydelig har engasjert folk. Noen har gitt uttrykk for frustrasjon og forskrekkelse, mens andre mener at dette ikke er noe å bekymre seg over. Jeg har fulgt debatten og lest artiklene, noe som vekket min nysgjerrighet omkring selve fenomenet. Jeg ble nysgjerrig på hvem disse unge jentene er og hva slags betydning disse veskene har for sosial status. Ulike ting kom til uttrykk i media. Noen jenter sa at de følte et press om å ha dyre vesker og at det ga en høyere sosial status (tv2.no), mens andre sa at det ikke spilte noen rolle og at de ikke følte på noe press (dn.no). Temaet for denne oppgaven er sosiale verktøy, i form av materielle objekter, ungdom bruker til å posisjonere seg sosialt på ulike felt. Prosjektet tar for seg unge jenter og dyre designervesker, men veskene kunne like gjerne vært byttet ut med andre attraktive objekter og jentene kunne vært byttet ut med gutter eller en annen type jentegruppering. Poenget er at sosial posisjonering via materielle objekter skjer i nesten alle ungdomsmiljøer. Det er grunnen til at jeg valgte nettopp dette temaet, fordi det er hva jeg vil kalle «vedvarende aktuelt» og overførbart til ulike miljøer. Oppgavens problemstilling/forskningsspørsmål er følgende: Hvilken rolle spiller designervesker for unge jenters sosiale status, og hvordan brukes disse som verktøy når det kommer til sosial posisjonering? Jeg var gjennom ulike varianter av problemstilling/forskningsspørsmål før jeg kom frem til det endelige resultatet. Noe jeg til slutt la mye vekt på var viktigheten av å avgrense og ikke ha en for åpen problemstilling. En masteroppgave byr på begrensede muligheter for å svare på forskningsspørsmål som er for abstrakte/åpne. Jeg tenker også at en konkret og avgrenset problemstilling generelt er en fordel, med tanke kvaliteten på forskningsarbeidet.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7645