Design av en ny type motorsykkel

Author(s)

Publication date

2017

Series/Report no

MAPD;2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for produktdesign

Document type

Description

Master i produktdesign

Abstract

Kulturen rundt motorsykkel er i dag låst fast i et gammelt og velletablert system. Systemet består av ulike motorsykkelsegmenter. Blant disse er: Cruiser, Adventure, Cafe racer, duel-sport, Racing, og Touring. De fleste merker som lager motorsykler går ut i fra disse kategoriene. De forskjellige motorsykkelsegmentene dekker forskjellig bruk, i all hovedsak type terreng de skal bli benyttet på, hastighet og lengde på tur. Siden disse segmentene har eksistert lenge har det dannet seg kulturer rundt hver av segmentene. Dette fører til at kun personer som har samme verdier som eksisterende brukere slipper til. Nye brukere som ikke har interesser som passer til de eksisterende motorsykkelen, og kulturene, vil derfor bli ekskludert. Dette gjør det også utfordrende å introdusere elektriske motorsykler, siden disse elektriske motorsykler mangler noen verdier som motorsykler med forbrenningsmotor har; verdiene kan være lyd, lukt og generelle følelsen rundt. Dette førte til problem stillingen: “Hvordan designe en elektrisk motorsykkel med vektlegging på brukeropplevelser der brukeren ikke er låst til én gitt kultur og bruksområde?” Metodene brukt under dette prosjektet er prinsippene til behavioral design, experince design og emotional design, flere dybdeintervju og gigamapping. Dybdeintervjuene ble foretatt med både ikke-brukere, brukere og ekspertbrukere. Funnene fra intervjuene ble analysert gjennom et gigamap. Analysert data ble så brukt i konteksten til til behavioral design, experince design og emotional design for å designe produktet. Det viser seg at det er mulig å designe en motorsykkel som ikke er låst til den eksisterende bruken og kulturen ved å bruke de nevnte deisgnprinsippene. Sluttproduktet bryter med kulturene og verdier som allerede eksisterer, som har resultert i en ny type motorsykkel, som har friere rammer rundt det fysiske produktet.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/5100