Den tvetydige aktiveringen : en studie av veiledere ved lokale NAV-kontor

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

Tidsskrift for Velferdsforskning;18(2)

Publisher

Fagbokforlaget

Document type

Abstract

I denne artikkelen undersøker vi i hvilken grad veiledernes praksis ved lokale Nav-kontor er arbeids og styringsrettet og/eller bruker- og forhandlingsrettet, og om praksis har sammenheng med arbeidsoppgavene veilederne står overfor og/eller av deres utdanning. Artikkelen er basert på en landsdekkende spørreundersøkelse blant 1700 veiledere ved 115 lokale Nav-kontor i hele Norge, foretatt i 2011. Resultatet viser at veilederne i overveiende grad karakteriserer sin oppfølging av brukere som arbeids- og styringsrettet, og i den grad aktiveringen er bruker- og forhandlingsrettet opptrer dette som et aspekt ved arbeids- og styringsrettingen. Veiledere som er utdannet sosialarbeidere har en praksis som er mer bruker- og forhandlingsrettet enn andre.
Ambiguous activation. A study of supervisors at local NAV offices The main motivation behind the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) reform is to further the objectives of the “work approach” by aiding the transition of recipients from welfare to work, while at the same time being flexible and securing user involvement. In this article we examine how supervisors at local NAV offices balance the potentially contradictory objectives of, on the one hand, control and paternalistic pressure and, on the other, flexibility and user influence. Furthermore, we investigate to what extent the balance between the dual aims is influenced by the different characteristics of user groups and by the supervisors’ educational/professional background. The article is based on a nationwide survey of supervisors at 115 local NAV offices, undertaken in 2011.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3009