"Den stille sorgen" En kvalitativ studie av foreldres opplevelser etter å ha mistet en tvilling

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAJO;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Formål: Hensikten med denne oppgaven er å få en dypere forståelse for hvordan foreldre opplever å miste en tvilling, i- eller kort tid etter fødsel. Design og metode: Studien har et kvalitativt design, med en fenomenologisk tilnærming. Datamaterialet består av semistrukturerte intervjuer med fire foreldrepar. Resultater: Hovedfunnene i denne studien er tre kategorier. Disse er «dobbelthet», «å være i det ukjente mellomrommet» og «påminnelse om tapet». Diskusjon og konklusjon: Kategoriene beskriver en kompleksitet av følelser og behov, som utspiller seg hos foreldrene når de må forholde seg til at de har en levende- og en død tvilling. Det er i oppgaven utarbeidet en matrise som viser hvor foreldrene kan befinne seg, som utgangspunkt for å bearbeide situasjonen. Til slutt presenteres syv anbefalinger som jordmor kan ta med seg i møtet med disse foreldrene, og bidra til at de befinner seg der det er mest verdifullt i matrisen.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3627