Den nyttige taperen - Scotts plass i norske nyhetsmediers fortellinger om erobringen av Sørpolen

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

Norsk medietidsskrift;22(01)

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

Hundre år etter at Roald Amundsen nådde Sørpolen, ble han behørig feiret både av det offisielle Norge og av norske nyhetsmedier. Robert F. Scott, som nådde polen om lag en måned seinere, var en del av omtalen. Han fikk rollen som motstander og taper, og slik ble han en nyttig brikke når forestillingene om Norge som en rettmessig stormakt i Antarktis skulle etableres. Det er imidlertid mange måter å framstille Scott på, og norske aviser har ikke alltid hatt det samme synet på ham.

Keywords

Version

© 2015 Author(s). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for non-commercial use, provided the original author and source are credited.

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3251