Den nye ateismens grunnlag og argumentasjon

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift;(2)

Publisher

Institutt for historie og religionsvitenskap Universitetet i Tromsø

Document type

Abstract

Den nye ateismen påberoper seg en moralsk og epistemologisk overlegenhet ved å være fundert i vitenskapen. Med utgangspunkt i Ulrich Becks tese om risikosamfunnet ser jeg på oppkomsten av den naturalistiske religionskritikken som et problematisk forsøk på å hevde naturvitenskapen som løsning på samfunnsproblemer. Jeg ser også nærmere på det manglende kritiske ordskiftet mellom de nye ateistene.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1791