Deltidsarbeid på retur? : en sammenlikning av tre kull sykepleiere utdannet i 1977, 1992 og 2003

Author(s)

Publication date

2010

Series/Report no

Søkelys på arbeidslivet;27 (1-2)

Publisher

Institutt for Samfunnsforskning

Document type

Abstract

Denne studien belyser sykepleieres bruk av deltid fra 1970-tallet og fram til i dag. Spørsmålet som tas opp er om den langvarige deltidstrenden blant sykepleiere videreføres blant de som er nyutdannede i dag. Resultatene viser at sykepleiere utdannet i 2003 har halvert omfanget av deltidsarbeid sammenliknet med sykepleiere utdannet ti år tidligere. Men fremdeles arbeider sykepleiere mer deltid enn andre kvinner med høyskoleutdanning.

Keywords

Version

Postprint version of published article. Original available at URL: http://www.idunn.no/ts/spa/2010/01-02/art05

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://www.idunn.no/ts/spa/2010/01-02/art05
  • http://hdl.handle.net/10642/616