Byråkrati, variasjon og læring

Author(s)

Publication date

2014

Publisher

Norsk atferdsanalytisk forening

Document type

Abstract

Byråkratisering, i betydningen at administrative støttefunksjoner flyttes fra kjernevirksomheten til spesialiserte kontrollfunksjoner i mellomledelsen, har økt innen for eksempel helsevesen, skole, høyere utdanning og politi. Om dette er produktivt og styrker kvaliteten i tjenestene overfor publikum eller om det stjeler ressurser fra kjernevirksomheten er et viktig spørsmål. Dessverre er dette spørsmålet ofte i stor grad gjenstand for ideologiske diskusjoner mer enn faglige og organ - isasjonsteoretiske vurderinger. Vi vil gjengi noen tall for hvordan stillinger knyttet til henholdsvis fag og administrasjon fordeler seg innen noen deler av offentlig sektor. Vi vil imidlertid i første rekke vise hvordan strukturer og prosesser påvirker organisasjonsatferd. Vi tar et lærings- og systemteoretisk perspektiv for å vise hvordan ulik atferd oppmuntres og sele - kteres avhengig av de systemiske betingelsene atferden er en del av. Med utgangspunkt i kunns - kapsorganisasjonens avhengighet av variabilitet og byråkratiets behov for å begrense variasjon, vil vi gi eksempler på hvordan ulike aktører i organisasjonen eksponeres for ulike læringsbetingelser og hvordan dette påvirker organisasjonsatferden. Betingelser som er tilrettelagt for støtte for kjernevirksomheten er svært forskjellige fra betingelser tilrettelagt for kontroll. Strukturer og prosesser for kontroll vil selektere annen atferd enn betingelser tilrettelagt for støtte

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/4555