Budsjettprosesser og budsjettdisiplin - en studie av norske kommuner i perioden 2002-2007

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

The Norwegian Medical Society

Document type

Abstract

I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i en artikkel publisert av Terje Hagen og Signy Vabo i 2005, hvor de analyserte effekten av bestemte politiske og administrative trekk ved den enkelte kommune og den samme kommunens fiskale prestasjon. En av variablene de benyttet seg av var organiseringen av den kommunale budsjettprosessen. Siden Hagen og Vabo publiserte sin artikkel har andelen kommuner som har valgt en administrativ sentralisering av budsjettprosessen – det vil si en modell der administrasjonssjefen spiller en mer sentral rolle enn hva hun/han gjør i en politisk sentralisert eller fragmentert modell- økt betydelig. Vi spør om den den modellen en kommune har valgt for organiseringen av budsjettprosessen påvirker budsjettdisiplinen.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5888