Brukererfaring om brukermedvirkning : en kvalitativ studie av brukerlæreres sin opplevelse med brukermedvirkning i møte med kommunens psykiske helsetjenester

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

MAEH;2011

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

TEMA: Brukermedvirkning i lys av empowermentideologien. HENSIKT: Studien har som hensikt å studere brukerlæreres sine opplevelser med brukermedvirkning, i møte med kommunens psykiske helsetjenester. METODE: En kvalitativ studie av brukerlæreres opplevelser med brukermedvirkning, hvor det er brukt halvstrukturert, individuelle forskningsintervju med seks brukerlærere. FUNN: Studien viser at kommunene under opptrappingsplanen har laget differensierte og tilfredsstillende tjenestetilbud, med tjenesteytere som ivaretar og tilrettelegger brukermedvirkning på individnivå. Et sentralt funn i studien tyder på at utfordringene ved ytterligere brukermedvirkning ligger på system/tjenestenivå og ikke så mye på individnivået. Informasjonstilgjengeligheten for de ulike tjenestene er ofte mangelfull samt vanskelig å finne på egenhånd. Tjenestetilbudene fremstår derfor som anonyme. Nedskjæringer i kommunens psykiske tjenestetilbud etter endt opptrappingsplanen gjør at tjenesten ses på som ressursavhenging. Den blir da fremover avhengig av et aktivt engasjement på administrerende/politisk nivå. KONKLUSJON: Midlene gitt under opptrappingsplanen for psykisk helse har betydd en positiv utviklingen av differensierte, brukertilpassede tjenestetilbud med høy kvalitet på det utøvende psykiske helsearbeidet

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1007