Bruk av et variabelt intervall DRO skjema med formål om å redusere pica

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Norsk atferdsanalytisk forening

Document type

Abstract

Pica karakteriseres ved vedvarende appetitt for- og spising av ikke-fordøyelige stoffer, som for eks - empel jord, kull, leire, metall, glass eller papir. Atferden kan føre til vesentlig helseskade i tillegg til stigmatisering, og er ansett for å være en alvorlig form for skadelig atferd. Få studier har beskrevet behandling utover arrangerte treningssituasjoner. Formålet med tiltaket i denne studien var å redusere forekomsten av pica hos en person med autisme og psykisk utviklingshemning. Det ble arrangert for differensiell forsterkning av annen atferd i henhold til et variabelt tidsintervall-skjema (VI-DRO) i ulike naturlige situasjoner. Tiltaket ble evaluert med en ABAB reverseringsdesign og viste kun en midlertidig reduksjon av atferden. Mulige bakenforliggende variabler og forslag til forbedringer av tiltaket diskuteres. Det finnes begrenset mengde atferdsanalytiske studier p å pica, og det er et behov for ytterligere forskning på mulige årsaker for- og behandling av atferden grunnet de potensielle konsekvensene.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/4664