Brøkundervisning på barnetrinnet : aspekter av en lærers matematikkunnskap

Author(s)

Publication date

2010

Series/Report no

Acta Didactica Norge;4 (1)

Publisher

Universitetet i Oslo

Document type

Abstract

Dette er en kasusstudie av en matematikktime som omhandlet brøk med en lærer, her kalt Berit. Formålet med studien var å undersøke hvordan lærere drar veksler på sine kunnskaper i matematikk og matematikkdidaktikk i undervisningen. Som teoretisk rammeverk og analyseverktøy har jeg brukt blant annet ”The Knowledge Quartet” (Rowland, Huckstep, & Thwaites, 2005). Jeg diskuterer gjennomføringen av timen og drøfter hvorfor læreren fikk vanskeligheter med å illustrere brøker større enn en hel. På bakgrunn av analysen av denne timen, diskuterer jeg til slutt hvilke aspekter av en lærers matematikkkunnskaper det er viktig å vektlegge i lærerutdanningen.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/585