Brobygging og litteraturdidaktikk. Fra kulturelle ulikheter til meningsskapende likheter