Boligpriser og vær

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Vær har blitt påvist å ha en effekt på menneskets oppførsel. Tidligere forskning på aksjemarkedet har vist at investorers holdning til risiko kan påvirkes av været og dermed gi endring i avkastning. I boligmarkedet er det tidligere ikke gjort tilsvarende forskning. Dette har inspirert oss til å undersøke om været kan forklare noe av prissvingningene i boligmarkedet. Vi bruker multippel regresjon på et detaljert datasett fra Asker og Bærum i perioden 2000-2004. Vi ser også på et månedlig datasett fra Eiendom Norge for å se om vi finner de samme effektene på landsbasis i perioden 2003-2015. Værdata har vi hentet ned fra Meteorologisk institutt sin database med daglige verdier for temperatur, skydekke og nedbør. Vi finner en gjennomgående signifikant sammenheng mellom høy temperatur og høyere boligpriser i sommerperioden. Dette blir støttet av analyser på begge våre datasett. I vinterperioden er det også en positiv sammenheng men med mindre påvirkningskraft. For skydekkevariabelen finner vi at denne har en negativ påvirkning på prisen i sommerhalvåret, mens denne effekten virker i motsatt retning om vinteren. For nedbør ser vi en positiv signifikant sammenheng når vi observerer været over en lengere tidsperiode om sommeren, mens det i vinterperioden er en gjennomgående positiv signifikant sammenheng uavhengig av hvordan vi observerer nedbørsvariabelen.
Empirical results from the stock market around the world have shown that stock indexes can correlate with the weather conditions in the given city. Until now, no one has studied how the weather affects the private housing market. This study is based on multiple regressions with control variables on a detailed data set from Asker and Bærum from the period 2000 - 2004. In addition, we have also analyzed a dataset from Eiendom Norge with monthly data from Norway in the period 2003 - 2014.Weather data is collected from Meteorologisk institutt‘s database with values for temperature, sky cover and precipitation. Several of our findings indicate a significant relationship between high temperature and higher prices in the private housing market during the summer period. We also have find that denser sky cover in the summer gives a reduction in price. Precipitation has a positive long time effect on housing prices in the summer; however, this relationship is evenmore consistently significant in the winter.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3450