Bokbussens framtid i Buskerud. Bøker på hjul i 50 år til? : en analyse av politiske dokumenter

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Denne masteroppgaven handler om bokbussens framtid i Buskerud. Jeg har sett på nasjonale dokumenter og lokale dokumenter for Buskerud. Jeg analyserer to Stortingsmeldinger, to bibliotekutredninger og tre saksframlegg og en høring om drift av bokbussen i Buskerud. I tilegg har jeg sett på to handlingprogram for Buskerud fylkesbibliotek og ulike dokumenter om Norsk Bibliotekforening sitt syn /sine uttalelser om bokbussdrift. Jeg har foretatt en analyse av dokumentene ved å bruke to ulike teoretiske tilnærminger: Bourdieus feltteori og Kingdons beslutningsteori. I dokumentene som er gjennomgått legges det vekt på at fylkesbibliotekene skal være en utviklingsaktør, og at driftsoppgaver, som bokbussdrift, skal overlates til kommunene. Dette gjelder også for Buskerud der det er slått fast i Handlingsprogram for Buskerud fylkesbibliotek 2007-2010 og Handlingsprogram 2008-2011. Det står lite om bokbuss og mobile bibliotektjenester i de nasjonale dokumentene sammenliknet med andre bibliotektjenester. Bibliotekmeldingen legger opp til stor frihet om fylkeskommunen skal drive bokbuss eller ikke. Det er opp til den enkelte fylkeskommune om de vil satse på bokbuss. Bokbussvirksomheten i Buskerud er under utredning om dagen, og den siste utredningen Bokbussen har en fortid, en nåtid - men har den en fremtid? (Steinsvåg 2010) peker på at bokbussdriften må endres, ellers vil bokbusstilbudet bli lagt ned i Buskerud. Spørsmålet om videre bokbussdrift krever en nærmere faglig og politisk behandling. Om det finnes en bokbusstjeneste i Buskerud i framtida gjenstår å se. Det er opp til politikerne. Det er de som avgjør bokbussens framtid.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/391