Blodglukosesenkende ­legemidler ved type 2-diabetes

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift;5

Publisher

Norges Farmaceutiske Forening

Document type

Abstract

Hensikt Denne artikkelen gir en oversikt over tilgjengelige legemidler, foruten insulin, til behandling av hyperglykemi ved type 2-diabetes. De enkelte legemidlenes virkningsmekanisme, kliniske effekt og bruk, samt viktigste bivirkninger er oppsummert. Materiale og metoder Oversiktsartikkelen er basert på et skjønnsmessig utvalg av relevante artikler funnet etter litteratursøk i databasen PubMed. Resultater og konklusjon Behandling av hyperglykemi ved type 2-diabetes kan være krevende, og for å oppnå og opprettholde god blodglukosekontroll kreves gjerne kombinasjoner av tiltak. Livsstilstiltak bør anbefales først til alle med type 2-diabetes med motivasjon og opplæring i viktigheten av økt fysisk aktivitet, sunt kosthold og vektreduksjon ved overvekt. Der dette ikke fører til ønsket blodglukosekontroll må legemiddelbehandling initieres, og ofte kan kombinasjoner av ulike legemidler med komplementære angrepspunkter være nødvendig. Metformin er førstevalg for de fleste pasientene. Dokumenterte effekter av metformin, sulfonylureapreparatene og glitazoner er 1–1,5 % reduksjon i HbA1c, mens DPP4-hemmere, GLP-1-analoger, SGLT2-hemmere og akarbose har noe lavere blodglukosesenkende effekt. Valg av behandling vil avhenge av den enkelte pasients karakteristika og grad av hyperglykemi.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2697