Bioaktive fytokjemikalier i fullkorn: En systematisk oversiktartikkel

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAEH;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Nasjonale kostråd fremhver fullkorn som en viktig komponent i et sunt og bærekraftig kosthold. Fullkorn er en god kilde til et bredt aspekter av viktige næringstoffer, som flere B-vitaminer, mineraler og sporstoffer. Mindre kjent er det at fullkorn også er en utmerket kilde til fytokjemikalier, ikke-essensielle planteforbindelser med antatt helsepositive effekter. Majoriteten av fytokjemikaliene befinner seg i kli og kim og forsvinner med prossesering av kornet. Hensikt og problemstilling Hovedmålsettingen i denne oppgaven har vært å oppsummere innholdet av bioaktive fytokjemikalier i fullkorn, og undersøke i hvilken grad tidligere studier har underrappotert det totale innholdet, ved å ikke ta uløselige fraksjoner i betrakning. Et delmål har vært å presentere mulige virkningsmekanismer for fytokjemikalier i fullkorn. Materiale og metode Et systematisk søk i databasene ScienceDirect, Medline, Embase og Food Science. Resultater Fullkorn inneholder et bredt spekter av bioaktive fytokjemikalier. Hovedgruppen av disse er fenoler, men det måles også en del karotenoider og fytosteroler i fullkorn. Innholdet av fenoler varierer stort, og uavhengig av dyrkningsmetoder påvirkes nivået i første rekke av miljøfaktorer og kornets genotype. Fenoliske syrer utgjør majoriteten av fenolinnholdet, hvor ferulsyre kvantitativt dominerer. Mesteparten av de fenoliske syrene i korn finnes i bundet form. Konklusjon Fullkorn er en god kilde til bioaktive fytokjemikalier og innholdet har tidligere blitt underrapportert fordi man har gått glipp av bundne fraksjoner. Ut fra et sunnhetsperspektiv er det en fordel å ikke fjerne ytterlagene hvor disse akkumuleres. Ved å presentere fullkorn som en utmerket kilde til fytokjemikalier, på lik linje med frukt og grønnsaker, vil man - i en tid hvor korns egnethet som "kalorimotor" har blitt gjenstand for en del diskusjon - bedre kunne motivere befolkningen til å opprettholde et høyt inntak av fullkorn.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3671