Bibliotekarer blir ved sin lest

Author(s)

Publication date

2015-12

Series/Report no

Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning;

Publisher

ABM-Media

Document type

Abstract

Vi presenterer en studie av bachelorstudenter i bibliotek- og informasjonsvitenskap uteksaminert i perioden 2011-2014. 188 kandidater har svart på undersøkelsen. Vi har blant annet undersøkt arbeidsmarkedet for kandidatene, inkludert hvilke praksisfelt de arbeider på samt deres arbeidsoppgaver, kandidatenes lønn og deres fornøydhet med utdanningen. Resultatene viser at svært mange av kandidatene arbeider i bibliotek og at forholdsvis mange har en form for lederansvar. Vi sammenlikner også våre funn med studier gjort i Sverige og Danmark og konkluderer med at arbeidsmarkedene i de tre landene er ganske like. Sammenliknet med studenter fra andre utdanninger ved Høgskolen i Oslo og Akershus tar det noe mer tid for våre studenter å få en relevant jobb.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2929