Bibliotekarene - en profesjon under press? Institusjonalisering, deinstitusjonalisering og reinstitusjonalisering av et profesjonelt felt

Author(s)

Publication date

2015-12

Publisher

ABM-Media

Document type

Abstract

Bibliotekarene utgjør en veletablert profesjon med relativt lange tradisjoner. Men er det en profesjon under press? Mye kan tyde på det. I 2012 skrev professor i informatikk Kai Arne Olsen i Aftenposten at den informasjonen han trenger som forsker, har han tilgang til fra sitt eget kontor. Han trenger ikke hjelp av universitetsbibliotekarer. Samme år skrev den meritterte bibliotek- og informasjonsforskeren Dave Nicholas at digitaliseringen har fjernet behovet for en mellommann mellom informasjonen og brukeren som har behov for informasjon. «We are all librarians now», skriver han. I det vi er i ferd med å sluttføre arbeidet med dette kapittelet, foregår det en skarp debatt på diskusjonslista biblioteknorge.og i pressen om storbybibliotekenes ansettelsespolitikk. De etterspør i økende grad en annen kompetanse enn bibliotekarkompetansen. Er bibliotekarenes jurisdiksjon over bibliotekfeltet i ferd med å uthules? De institusjonaliseres profesjonen og er det i så fall et grunnlag for reinstitusjonalisering? Det er spørsmål som skal diskuteres i dette kapittelet

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3080