Betydningen av anerkjennelse i møte med helsepersonell og medvirkning i egen behandling for personer med hydrocephalus