Beteendeändring relaterat till matsvinnsreduktion

Author(s)

Publication date

2019

Series/Report no

MALKS;2019

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

Matsvinn framstår som ett komplext och problematiskt tema i hela livsmedelskedjan. FN, regeringen och organisationer har utarbetat mål och projekt relaterat till reduktion av matsvinn. I sin helhet antyder det att individer och organisationer måste ta ansvar för sitt slösande av resurser genom att ändra beteendemönster och handlingar. Ur ett beteendevetenskapligt perspektiv anses det relevant att undersöka hur vetenskapen kan bidra till att skapa en hållbar värld med avsikt att ändra beteende för att reducera matsvinn. I restaurant- och cafébranschen har matsvinn betraktats som ett problem under en längre tid och beskrivs som ett sammansatt tema. Syftet med denna studie är att illustrera hur beteendevetenskapen kan identifiera viktiga faktorer för att reducera matsvinn i restaurant- och cafébranschen. Studien presenteras i form av två artiklar. Artikel I består av en litteraturgenomgång och illustrerar vilka beteendevetenskapliga metoder tidigare studier har använt för att kartlägga och reducera matsvinn i organisationer. Artikel II är en empirisk studie som testar två beteendevetenskapliga interventioner på ett kafé med syfte att påverka personalens beteende för att reducera matsvinn.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7486