Best mulig behandling med antiepileptika for den enkelte pasient!

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift;(2)

Publisher

Norges Farmaceutiske Forening

Document type

Abstract

Hensikt «Best mulig behandling med antiepileptika for den enkelte pasient!» er et avgjørende mål for behandling av pasienter med epilepsi, men også for stadig nye pasientgrupper som bruker antiepileptika. Hensikten med artikkelen er å gi en oppdatert oversikt over metoder og anvendelse av klinisk farmakologi for antiepileptika, med fokus på populasjons- og pasientaspekter. Materiale og metoder Artikkelen er basert på erfaring og et utvalg av litteratur fra forfatternes forskningsbakgrunn. Resultater Det er fokusert på to tilnærminger for å studere klinisk farmakologi av antiepileptika. Endring i bruk av antiepileptika ved epilepsi og andre indikasjoner (smerte og psykiatri), polyterapi og psykiatrisk komorbiditet kan undersøkes ved farmakoepidemiologiske studier, for eksempel ved bruk av Reseptregisteret. Slike studier kan være til hjelp også i behandling av den enkelte pasient. Farmakokinetisk variabilitet hos enkeltpasienter og i spesielle pasientgrupper som barn, gravide og eldre kan studeres ved bruk av data fra terapeutisk legemiddelmonitorering. Dermed kan dosen bedre tilpasses individuelt for optimalisering av behandlingen. Utfordringer inkluderer aldersrelaterte endringer i farmakokinetikk, interaksjoner, farmakogenetisk variasjon, stor bivirkningsbelastning og varierende etterlevelse. Konklusjon Kunnskap om bruk og oppfølging av antiepileptika i hele populasjonen og i spesielle pasientgrupper er viktig for å oppnå en best mulig behandling for den enkelte pasient.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2522