Behandlig og håndtering av aggressiv og voldelig atferd

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MALKS;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

Det som betegnes som atferdsproblemer er et stadig tilbakevendende tema. I løpet av de siste ti årene har samfunnet etterlyst psykiatrisk behandling og omsorgsmetoder som faktisk virker. Fra fem til 15 prosent av alle mennesker med utviklingshemming fremviser aggressiv atferd mot andre. Det utarbeides ulike tiltak både for å redusere uønsket atferd og styrke tjenesteyteres kompetanse. Mange slike tiltak er basert på atferdsanalytisk behandling eller atferdsanalytiske prinsipper. Flere nyere studier om behandling av aggressiv og voldelig atferd vil presenteres. Atferdsanalysen er generelt opptatt av etikk og etiske virkemidler, etter at den tidligere har mottatt mye kritikk. I Norge har man i arbeid med psykisk utviklingshemmede også et helt eget lovverk å forholde seg til, Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Loven har som formål å sørge for at mennesker med utviklingshemming ikke blir utsatt for ulovlig bruk av tvang og makt. Hensikten med artikkelen er å gjennomgå atferdsanalytiske behandlingsmetoder for å redusere eller eliminere aggressiv og voldelig atferd. Behandlingsmetodene vil så vurderes i lys av Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6653