Begrepsdannelse : om betydningen av overtrening i etableringen av stimulusekvivalensklasser

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

Kognitiv psykologi og atferdsanalysens tilnærming til begreper og begrepsdannelse skiller seg av på viktige områder. Kognitiv psykologi har forskning og teoretisering om begreper som et sentralt arbeidsområde, og fokuset har vært på hva som utgjør begreper og hvilke struktur begrepene har. Begreper har kun sporadisk vært gjenstand for forskning innenfor atferdsanalyse, men forskningen her fokuseres i større grad på hvordan begreper faktisk blir etablert. Artikkelen vil presentere tre sentrale teorier innenfor kognitiv psykologi som omhandler begreper. Det presenteres også hvordan man innenfor atferdsanalyse definerer og forsker på begrepsdannelse, og forskningsområde stimulusekvivalens er sentralt her. Artikkelen vil også diskutere hensiktsmessigheten ved et fokusskifte vekk fra debatten om hva begreper er og hva som utgjør deres struktur, og over til hvilke variabler som påvirker begrepsdannelse. Om dette fokusskifte vil føre til arbeid som har klinisk nytteverdi, og samtidig øker forståelsen av kompleks menneskelig atferd

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/761