Bauhaus-innflytelse på undervisningen ved SHKS

Author(s)

Publication date

2019

Series/Report no

Kunst og Kultur;Årgang 4

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

Bauhaus anses å ha en uovertruffen betydning for utviklingen av modernismen. Dette synet omfatter også undervisningen ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Realiteten var mer sammensatt. Reformarbeidet ved skolen i mellom- og etterkrigstiden ble ledet av rektor Jacob Prytz. I mellomkrigstiden var Deutscher Werkbund og Le Corbusier de viktigste forbildene. Den underliggende problematikken så vel for Bauhaus som for SHKS, var hvordan estetisk kvalitet kunne opprettholdes i en industrialisert produksjon.
Bauhaus is supposed to have had an unprecedented impact on the development of Modernism. This view also comprises Statens håndverks- og kunstindustriskole. The reality was more complex. The reforms were led by Rector Jacob Prytz. In the period between the wars, Deutscher Werkbund and Le Corbusier constituted the main ideals. Knut Knutsen’s teaching of form was the most significant expression of inspiration from Bauhaus. In the postwar era, the Illinois Institute of Design in Chicago was the leading ideal, which led to a polarization between industrial design and crafts. The underlying problematics at both Bauhaus and SHKS were how aesthetic quality could be maintained in industrial production.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/8008