Baseskoler : en kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra Rådgivningstjenesten for skoleanlegg

Author(s)

Publication date

2010

Series/Report no

FORMakademisk;3 (2)

Publisher

FORMakademisk

Document type

Abstract

Denne artikkelen gir innledningsvis en beskrivelse av utviklingen av begrepsbruken knyttet til skoleanlegg med åpne løsninger. Disse skoleanleggene gikk på 1970-tallet under betegnelsen åpen skole her i landet, men blir i dag ofte knyttet til begrepet baseskoler. Artikkelen gjør videre en kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra en av Utdanningsdirektoratets internett-sider, som presenteres gjennom den nasjonale rådgivingstjenesten for skoleanlegg. Analysen viser hvordan den aktuelle teksten både er konstituert av, og med på å konstituere en spesiell diskurs som den hegemoniske i konkurranse med en alternativ diskurs i baseskoledebatten. Artikkelen vil også drøfte denne ensidige vektleggingen av den ene av to konkurrerende diskurser på bakgrunn av nyere forskning.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/592