Barns spontansang – læring, kommunikasjon eller “selvets teknologi”?