Barns deltakelse i terapi ved familievernkontoret - Hvordan ivaretar terapeuter ved familievernkontoret barns deltakelse i terapi når foreldre utøver vold eller sinne i hjemmet?

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i familiebehandling

Abstract

This master thesis is a qualitative study about therapists’ experiences, and knowledge, involving children in therapy when the family is affected by violence and/or anger issues. The thesis enlightens the therapist’s engagement involving children into the therapeutic process, and with a critical eye we ask questions about how the family welfare system take care of the child perspective in the cases mentioned. A major aim of the master thesis is to enlighten the benefits of involving children in therapy and to show how important involvement in the therapeutic process is for children to create meaning, predictability and coherence in their lives. An inspiration to study this issue is from one of the family welfare offices in Oslo who did a content examination in 2016 to ascertain the number of cases from the year before affected by violence and/or anger issues. An important discovery was the low number of children-and/or family conversations undertaken in those cases in relation to the number of couple sessions. The examination report functions as a backdrop for this paper. In our study we ask the same therapists from the content examination about their experience and attitude towards involving children in therapy. We pose the question: “What about the children in the remaining cases?” The theoretical foundation in our study is based on “sense of coherence” by Aron Antonovsky. We want to relate therapists’ experiences and attitudes bringing children into therapy with research about “sense of coherence”, and focus on how therapist´s own “sense of coherence” influences their choices.
Oppgaven er en kvalitativ studie av terapeuters vurderinger og erfaringer med, å involvere barn i terapi der familien er berørt av vold- og/eller sinneproblematikk. Oppgaven omhandler terapeuters holdninger til å inkludere barnet i det terapeutiske forløpet, og med et kritisk blikk stiller vi spørsmålet om familievernkontorets ivaretakelse av barneperspektivet i de nevnte saker. I forbindelse med en omfangsundersøkelse ved et familievernkontor i Oslo i 2016 ble det kjent at det var svært mange berørte barn av vold- og sinneproblematikk. I omfangsundersøkelsen kom det også frem at det ble utført en lav andel barne- og familiesamtaler sett i relasjon til parsamtaler i de nevnte saker. Undersøkelsen ligger som en bakgrunn for masteroppgaven, og inspirerte oss til å utforske terapeutenes holdninger og erfaringer med å inkludere barn i terapi. Gjennom omfangsundersøkelsen og praksisplassavvikling i vårt masterstudium ved familievernkontoret har det samme spørsmålet stadig dukket opp: «Hva med barna?». Det teoretiske rammeverket for studien er basert på «sense of coherence» av Aron Antonovsky. Teorien er relevant for vår studie ved at den fremhever i hvilken grad terapeuters «sense of coherence» kan se ut til å påvirke deres vurderinger om å inkludere barn i terapi. Studien har som mål å belyse barnets rolle i det terapeutiske forløpet ved familievernkontoret, og sette fokus på viktigheten av at barn har en forståelse av hva som foregår i egne liv og kan skape sammenheng i tilværelsen gjennom deltakelse i terapien.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7623