Barnekulturens veier i politikk, estetikk, forskning og formidling