Bachelor eller master - hva er lønnseffekten av to ekstra studieår?

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

I denne masteroppgaven undersøker vi lønnsforskjeller mellom kandidater med bachelorgrad og mastergrad innen økonomisk-administrative fag basert på en spørreundersøkelse. Spørre-undersøkelsen ble sendt ut til personer som minimum har fullført en bachelorgrad innen økonomisk-administrative fag, og har 652 respondenter. Vi ser nærmere på hvilke faktorer som ligger til grunn for eventuelle lønnsforskjeller. Vi ser på følgende faktorer: høyeste fullførte grad, kjønn, alder, uteksamineringsår, karaktersnitt, deltidsjobb, sektor, jobbsted, studiested og bransje. Vi skiller mellom årslønn i første jobb etter endt utdannelse og årslønn i nåværende jobb. I tillegg identifiserer vi privatøkonomiske effekter som er viktig å tenke gjennom når man bestemmer seg for å ta to ekstra studieår. Våre resultater viser at masterkandidater har en høyere gjennomsnittlig årslønn enn bachelorkandidater. Setter vi den økte livsinntekten som forekommer av å ha tatt mastergrad innenfor økonomisk-administrative fag opp mot de privatøkonomiske kostandene, konkluderer vi at det økonomisk sett ikke vil lønne seg å ta mastergrad. På en annen side har en person som har tatt to ekstra år med utdannelse mer kunnskap og kompetanse, og det kan være lettere for en masterkandidat å konkurrere i arbeidsmarkedet. Analysen vår viser at kvinner tjener mindre enn menn, og at inntektene øker for hvert år eldre man er. Uteksamineringsår har en negativ effekt på lønn i første jobb og en positiv effekt på lønn i nåværende jobb. Videre finner vi at høyere karakterer gir bedre lønn i nåværende jobb, og at deltidsjobb under utdannelsen gir en positiv effekt på lønn.
In this thesis we analyze whether there are wage differences between candidates with bachelor’s degrees and master’s degrees. We look at the factors that affect wage differences and we separate between annual wage in someone’s first job and annual wage in their current job. Additionally, we identify private economic factors that influence the decision of whether or not to get two more years of education. The basis for the analysis is a survey that was sent to candidates who have completed at least a bachelor's degree in business administration. The survey has 652 respondents. Our results show that masters candidates receive a higher average annual wage than bachelor candidates. When comparing the increased lifetime income yielded by a master's degree in business administration to the private economic costs, we conclude that is not economically profitable to get a master's degree. On the other hand, a person with two additional years of education has more knowledge and competence, which makes it easier for a master candidate to compete in the labor market. The analysis shows that women earn less than men, and increase in income correlates with increased age. The year of someone’s graduation negatively affects the wage of their first job and positively affects the wage of their current job. Furthermore, we find a correlation between higher grades and current income. We find that part-time employment during education has a positive effect on wage.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7020