Autoritetsregister og ID for verk : fra Kallimakhos til realisering av FRBR og Lenkede data

Author(s)

Publication date

2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for arkiv, bibliotek- og info.fag

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Forskingsområdet for masteroppgaven er verkets og forfatterens rolle i en bibliografisk verden der man beveger seg fra informasjonssiloer, og MARC-koding av katalogposter, til distribuerte systemer og Lenkede åpne data (Linked Open Data). Verksbegrepet analyseres fra et historisk perspektiv, og sentralt i dette er selve formålet med bibliotekkatalogen. Oppgaven tar utgangspunkt i Pode-prosjektets ønske om et nasjonalt autoritetsregister med åpne, nasjonale unike ID-er for verk. Designkriterier for et autoritetsregister for verk basert på FRBR og Lenkede data drøftes. Disse er basis for å lage en konseptuell modell av et forenklet autoritetsregister som etablerer unike identifikatorer for verk og bruker semantisk teknologi. Modellen ble realisert med RDF og OWL, og en enkel prototype av autoritetsregisteret ble implementert med Ontologi-rammeverket Protégé. Det er laget enkle skjema i prototypen for innlegging av personer, verk og manifestasjoner. Til slutt ble de viktigste designkriteriene testet på prototypen med SPARQL-spørringer.
The master thesis explores the role of the work in a bibliographic universe moving from information silos and MARC encoding to distributed systems and Linked Open Data. The bibliographic work concept is analyzed from a historical perspective, and central in this are the main objectives for the bibliographic catalog. The starting point of the thesis is the closing request from the Pode-project, for national authority records establishing open unique identifiers for bibliographical works and authors. Design criteria for a new type of authority system based on FRBR and semantic technology are discussed, forming the basis for a simplified conceptual model, - an ontology. The ontology is realized using RDF and OWL, and a simplified prototype of the authority system is implemented using the Protégé ontology editor and knowledge-base framework. Finally the most important design criteria are tested using SPARQL queries.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1250