Atferdsmessige studier av demens: Effekten av ulike varianter av matching-to-sample prosedyrer

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;40 (1)

Publisher

Norsk Atferdsanalytisk Forening

Document type

Abstract

To eksperimenter ble gjort med en person med demens for å studere korrekt respondering som en funksjon av økende tidsforsinkelse mellom presentasjon av utvalgsstimulus og sammenligningsstimuli i ulike varianter av delayed matching-to-sample (DMTS) prosedyrer. I Eksperiment 1 gjennomgikk forsøkspersonen DMTS, først med fast forsinkelse på 12000 ms (A), så 10000 ms (B), før 12000 ms (A) forsinkelse ble gjeninnført i en variant av en withdrawal design eller ABA-design. Resultatene viste at forsøkspersonen responderte i henhold til identitet i betingelsen med 10000 ms forsinkelse, men ikke når forsinkelse ble økt til 12000 ms. Forsøkspersonen ble derfor i Eksperiment 2 presentert for en titrerende DMTS (TDMTS) prosedyre hvor hensikten var å avdekke ved hvilken forsinkelse over 10000 ms forsøkspersonen fremdeles responderte i henhold til identitet. Resultatene fra Eksperiment 2 viste at forsinkelsen ble titrert opptil 12250 ms som den høyeste verdien. Derimot viste resultatene ikke stabil respondering på et bestemt nivå eller forsinkelse.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1760