Atferdsanalytisk forskning på demens: fokus på hvordan betingete diskriminasjonsprosedyrer kan anvendes

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;38 (2)

Publisher

Norsk atferdsanalytisk forening

Document type

Abstract

Demens er en samling sykdommer som rammer omtrent 3% av befolkningen over 65 år. Av de som er 85 år eller eldre blir 20% diagnostisert med sykdommen. I denne artikkelen beskriver vi demens, samt hvordan man kartlegger om personer har demens eller ikke. Deretter diskuterer vi eksempler på typer av rehabilitering og beskriver betingete diskriminasjonsprosedyrer og kompleks atferd. Videre diskuterer vi delayed matching-to-sample (DMTS) og stimulusekvivalens og vi redegjør mer inngående inn på enkelte eksperimenter som er gjennomført med demenspasienter. Vi argumenterer for at betingete diskriminasjonsprosedyrer kan være nyttige når det gjelder (1) å kartlegge sykdommens progresjon og (2) å vedlikeholde de ferdigheter som blir betegnet som hukommelse

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1010