Aspekter ved forskning på stimulusklasser i og utenfor laboratoriet

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;42(2)

Publisher

Norsk atferdsanalytisk forening

Document type

Abstract

Atferdsanalysen har vært kritisert for manglende evne til å redegjøre for atferd som ikke synes å være under kontroll av direkte forsterkning. Forskning på stimulusekvivalens har vist at ekvivalensklasser kan fungere som responsoverførende nettverk, og at funksjoner trent til en eller flere medlemmer av klassen kan overføres til alle medlemmene uten videre trening. Dette har blitt vist med en rekke stimulusfunksjoner, og eksempler på forskning vil bli presentert. Generaliserte ekvivalensklasser er ekvivalensklasser som kan bestå av både perseptuelle og abstrakte stimuli. Disse klassene har vist seg å kunne spre stimulusfunksjoner ikke bare til medlemmer av ekvivalensklassen, men til stimuli som er fysisk like de perseptuelle stimuliene i klassene. Videre har det blitt vist at stimulusfunksjoner ikke bare kan overføres men også transformeres som et resultat av den styrende konteksten. Forskning fra feltet blir presentert og knyttet opp mot situasjoner i verden utenfor laboratoriet.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3138