ARTUr: augmented reality technology in architecture and urban planning: En studie i produktutvikling med metoden participatory design

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i produktdesign

Abstract

Augmented reality er en teknologi i rask utvikling og med økende antall bruksområder. AR-Lab AS er et firma som arbeider med å kommersialisere denne teknologien og bringe den ut på markedet. Gjennom et tett samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt, utvikles løsninger til bruk innen forsvar. Denne utviklingen kommer også til nytte for sivile formål, som innen arkitektur og byplanlegging, prosessindustri, museer og underholdning. I arkitektur og byplanlegging er AR et innovativt og svært brukervennlig verktøy i visualisering av bygninger i terreng før de er bygget, eller gjennom byggeprosessen. En stor del av arkitekters og rådgivende ingeniørers arbeid er å vise byggeplaner for oppdragsgiver, politikere og andre involverte. Dette er viktig for å gi et godt grunnlag for diskusjoner og videre utvikling, og for å unngå at beslutninger tas på feil grunnlag. Bruk av AR-teknologi vil gi et svært realistisk helhetsinntrykk av hvordan bygget ligger i terrenget, en billigere og mer forståelig visualisering enn dagens 3D-modeller og VR-løsninger gir. Produktløsningen som presenteres i denne MA-oppgaven er et stativ med integrert nyutviklet AR-teknologi, for visualisering av arkitektur på bærbar skjerm ute på tomten. Metoden som ble brukt i gjennomføringen av prosjektet er “participatory design”, som involverer aktuelle sluttbrukere allerede i idéfasen av designprosessen. Det medførte en svært innholdrik idégenerering for videre prosess. I tillegg ga det tidlig et unikt inn-blikk i sluttbrukernes krav og ønsker. Dette er viktig for å unngå å utvikle et produkt brukerne ikke vil ha

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/844